Aanmeldings- en machtigingsformulier


Inschrijven gaat snel en gemakkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Direct na het afronden van de inschrijving via internet ontvangt u een kopie van de inschrijving ter kennisgeving op het opgegeven e-mailadres. Indien dit niet het geval is stuur dan email naar [email protected]. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een welkomstmail met het verzoek de in de ledenadministratie geregistreerde gegevens te controleren en u ontvangt uw lidnummer en password om in te loggen als lid op de website.

Let op!
Met het invullen van dit formulier machtigt u de Mixed Hockey Club Dalfsen de vastgestelde contributie in maximaal 10 termijnen te incasseren van het door u doorgegeven IBAN rekeningnummer. De incasso vindt plaats via de incassorekening van MHC Dalfsen van Mollie ("Stichting Mollie Payments").

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.