PROFIEL - MISIE - VISIE

PROFIEL
 • MHC Dalfsen is een kleine hockeyvereniging met een stabiel ledenaantal van rond de 200 leden
 • Binnen MHC Dalfsen speelt sociale aspect een belangrijke rol
 • MHC Dalfsen profileert zich als een familieclub, waar iedereen zoveel mogelijk op het eigen niveau kan hockeyen
 • MHC Dalfsen richt zich primair op de breedtesport
 • Teambuilding, sportiviteit en respect spelen staan voorop
MISSIE 
Met aandacht en respect voor elkaar, bieden wij kwalitatief goed hockey in een veilige en kleinschalige omgeving, met ruimte voor ontwikkeling van sporter èn mens.

VISIE 
Sportiviteit en menselijke ontwikkeling gaan hand in hand. Iedereen die actief betrokken is bij MHC Dalfsen, bieden wij de gelegenheid zich te ontwikkelen op sportief en menselijk vlak. Doelstellingen korte termijn (1-3 jaar): 
 • De ontwikkeling van spelers en trainers, niet alleen op sportief, maar ook menselijk vlak 
 • Het vergroten van de betrokkenheid van de leden en ouders van jeugdleden
 • Het verbeteren van de communicatie en het borgen van de uitvoering.
 • Het actief betrekken van sponsoren bij de vereniging middels uitingen en evenementen 
 • Het borgen van een volledige meisjeslijn, van de jongste jeugd tot Dames 1
 • Het vergroten en bestendigen van de jongenslijn, van de jongste jeugd tot Heren 1