Zaalhockey

De jeugdleden van MHC Dalfsen vanaf de E-teams kunnen zaalhockey spelen. Senioren kunnen, indien gewenst, ook worden ingeschreven. 

De contributie voor de zaalcompetitie wordt apart geïncasseerd bij start van het zaalseizoen. MHC Dalfsen streeft ernaar om zaalhockey kostenneutraal te kunnen aanbieden.

Het zaalseizoen duurt van begin december tot en met eind februari.
Teams die meedoen aan de zaalcompetitie trainen één keer per week in de zaal (bij voorkeur de Trefkoele+) en één keer per week op het veld (indien de weersomstandigheden dit toelaten).

De zaalcompetitie wordt georganiseerd door de KNHB. Zij bepaalt waar en wanneer de wedstrijden plaats vinden. In principe zijn de 'thuiswedstrijden' van MHC Dalfsen in de Trefkoele+ gepland. 

Als MHC Dalfsen het 'thuisspelende team' is, dan zijn wij verantwoordelijk voor de arbitrage van alle wedstrijden, de bezetting van de wedstrijdtafel en een zaalwacht.
Dit betekent dat het thuisspelende team de bezetting voor de wedstrijdtafel en een zaalwacht zelf moet regelen. Dit gebeurt door het team, in de regel door de coach en/of de begeleider. De arbitrage wordt vanuit de vereniging geregeld.