Van de voorzitter:

25-2 Amici, Elluk nadeel heb ook zun voordeel, de stencilmachine was eindelijk op, zodat nu dankzij Dorine en Henk een zeer gelikt clubblad is ontstaan, hulde daarvoor. Er is weer veel gebeurd achter de schimmige bestuursschermen, gaarne zal ik een tipje ?.. ??.van de sluiers willen oplichten. Na een tumultueuze ALV, waarbij de begroting voor volgend jaar terecht werd afgekeurd, is er veel tijd gestoken in het maken van een 5 jaarsbegroting. Uiteraard is het realiseren van een nieuw veld meegenomen en de consequenties zijn ook duidelijk geworden, aan een contributie verhoging is niet te ontkomen en zal in de komende ALV 8 maart besproken worden. Verder is de organisatie structuur van de club veranderd, onze penningmeester zal plaats nemen in het bestuur van Esdoorn, zodat de eenheid en communicatie gewaarborgd is.De gehele exploitatie van het terrein, clubhuis en de velden is onder de Esdoorn stichting gaan vallen, zodat een helder beeld wordt verkregen van de totale kosten. Het bestuur zal uitgebreid worden van drie naar vijf leden, Marc Boiten zal nu eindelijk officieel plaats nemen in het bestuur en is uiteraard verantwoordelijk voor de technische commissie. Verder zal het bestuur uitgebreid worden met een lid verantwoordelijk voor recreatie&sociale zaken, zoals oliebollen en familie toernooien, kampen, ledenwerving gerelateerde activiteiten en borrels in de ruimste zin van het woord. Binnen het secretariaat zal alleen de ledenadministratie worden overgenomen door Anne van Nes, zodat Fred op zondagavond weer het vlees kan snijden zonder bijdehandse opmerkingen van zijn kinderen. Recent heeft een historische vergadering plaats gevonden met bestuursleden van beider voetbalverenigingen, met als doel een gezamenlijk toekomstplan te ontwikkelen voor het Gerner sportcomplex, gezamenlijk aanbestedingen te kunnen doen en naar de gemeente te kunnen voor participatie en overleg. De vergadering was zeer informatief en zelfs al constructief, de besturen zijn met huiswerk naar huis gegaan en de datum voor de volgende vergadering is al belegd. Rest mij nog: u allen, ook ouders uit te nodigen voor de komende ledenvergadering 8 maart. Groet, Jan van Haastrecht Reacties 0 2 website ? Willeke van Oudgaarden 03-03-2007 18:02 Nadat het krantje al in een nieuw jasje is gestoken, nu dus ook de website vernieuwd. Het ziet er erg goed uit. Verzord, informatief, overzichtelijk en leuk met als die fotos Dorine en Milco, jullie hebben er veel werk voor verzet. Het resultaat is er naar. Bedankt. Houden zo!!! Willeke. 0 1 ?? In welk verband ?? Studieresultate n, ? Jan Rooijakkers 03-03-2007 14:04 veel complimenten met de nieuwe website; goed initiatief en kan in de toekomst veel porti en/of rondbrengwerk vervangen. Ga zo door !