Aankondiging ALV 7 april 2011

14-3 RENOVATIE VELDEN Algemene Leden Vergadering donderdag 7 april 19.30h ALV: Renovatie hockeyvelden:Zoals u wellicht al uit de media heeft begrepen, heeft de gemeentelijke politiek haar akkoord gegeven voor de herinrichting van sportpark Gerner. Dit betekent groen licht voor de renovatie van onze velden! Hoe wij dit gaan doen lichten wij toe in een bijzondere Algemene Leden Vergadering. Naast de renovatie van onze velden agenderen wij ook de benoeming van Jacco Nieuwschepen als nieuw bestuurslid. Wij zijn zeer verheugd dat we Jacco bereid hebben gevonden de vacature voor penningmeester in te vullen. De agenda is als volgt: Opening Stand van zaken renovatie velden Bestemming subsidiegelden Benoeming penningmeester Rondvraag Deze aankondiging is via een nieuwsbrief naar alle leden en ouders toegezonden. Geen nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie!