CVLD

3-6 De CVLD staat voor de Club Van Leuke Dingen. Nadat zij het Lustrum georganiseerd hadden werden zij zo enthousiast dat ze maar hun eigen clubje opgericht hebben om voor en met de hockeyclub leuke dingen te organiseren!