ALV 2012

11-11 Nieuws Zoals in de nieuwsbrief al aangekondigd: Maandag 12 november om 20:00 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De agenda van de ALV is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen van de algemene leden vergadering november 2011 4. Bestuur-en commissiesamenstelling 5. Financieelverslag, jaarverslagseizoen 2011 - 2012, begroting 2012 - 2013 6. Verslag Esdoorn 7. Verslag Arbitragecommissie 8. Verslag Aktiviteitencommissie 9. Verslag Technische Commissie 10. Rondvraag 11. Sluiting De stukken liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubgebouw. Degene die graag een functie binnen de club willen bekleden zijn in het bijzonder uitgenodigd. Er zijn nog een aantal vacatures die vervult moeten worden, kijk hiervoor onder het kopje ""Onze Club"" Graag tot 12 november!