MHCD Nieuwsbrief 2

2-1 MHCD nieuwsbrief 2 ALV Seizoen 2012 - 2013 Oktober 2012 Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd: maandag 12 april om 20:00 is de jaarlijkse ALV. De agenda van de ALV is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen van de algemene leden vergadering november 2011 4. Bestuur-en commissiesamenstelling 5. Financieelverslag, jaarverslagseizoen 2011 - 2012, begroting 2012 - 2013 6. Verslag Esdoorn 7. Verslag Arbitragecommissie 8. Verslag Aktiviteitencommissie 9. Verslag Technische Commissie 10. Rondvraag 11. Sluiting De stukken zijn op te vragen via [email protected] en liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubgebouw. Graag tot 12 november! We hebben nog een aantal openstaande vacatures: * Arbitrage (M/V) vanaf heden. * Feestcommissie (M/V) vanaf heden. * Voorzitter (M/V) per 12 november. Kijk op de site voor de details.