Uitnodiging bijwonen ALV 21-11-2013

10-11 Nieuws Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van MHCDalfsen Bestemd voor leden van MHCD, ouders van jeugdleden van MHCD en zij, die zich betrokken voelen bij de club. Datum en tijd: Do. 21 november om 20:00 Plaats: clubhuis MHCD De agenda van de ALV is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen van de algemene leden vergadering november 2012 4. Commissiewisselingen 5. Financieelverslag, jaarverslagseizoen 2012 - 2013, begroting 2013 - 2014 รบ Verslag kascommissie 6. Contributie 2014 - 2015 7. Verslag Esdoorn 8. Verslag Arbitragecommissie 9. Verslag Aktiviteitencommissie 10. Verslag Technische Commissie 11. Rondvraag 12. Sluiting De stukken zijn op te vragen via [email protected] mhcdalfsen.nl en liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubhuis. Graag tot de 21ste. Met vriendelijke groet, Bestuur MHCDalfsen