In memoriam: Erik Huijgen

20-9 Afgelopen week bereikte ons het bericht dat Erik Huijgen op 76-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. Voor met name de oudere leden onder ons is hij niet alleen bekend als lid, maar ook als architect van ons clubhuis. 
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur MHC Dalfsen