teamindeling

22-5 Vanavond heeft de TC de knelpunten besproken welke uit de avond van vorige week naar voren waren gekomen. Deze knelpunten hebben we getoetst aan het beleid en de missie en visie van de club en tegelijkertijd is door de adviesraad getoetst of de afgesproken procesgang op de juiste manier is uitgevoerd. 

Er waren enkele scenario's mogelijk en op basis van de toetsing is daaruit nu een keuze gemaakt. Deze keuze wordt de komende dagen verwerkt  in de feitelijke teamindeling. En deze indeling gaat vervolgens ter verificatie nog eenmaal naar de betrokken coaches. 

Volgende week dinsdagavond wordt dan de definitieve indeling gepubliceerd op de website. Vanwege de AVG is deze enkel zichtbaar op het beveiligde deel van de website en daarvoor dien je dan in te loggen.  

Cesar & Bernard