Maandag 18-11 ALV: bestuurswissel

17-11

Beste leden en ouders,

Zoals eerder gemeld op onze website (23 september en 5 november) houden we maandag 18 november een Algemene Leden Vergadering (ALV). De vergadering start om 20.00 uur en jullie zijn vanaf 19:45 uur van harte welkom in ons clubhuis.

Belangrijk agendapunt betreft de aangekondigde bestuurswissel.

De huidige voorzitter Marcel Slootweg is reeds vele jaren zeer actief bij onze vereniging en heeft de afgelopen zes jaar op onnavolgbare wijze de voorzittersrol vervuld. Marcel heeft een tijdje geleden aangekondigd te gaan stoppen als voorzitter van onze hockeyclub en dus zal hij maandag a.s. de voorzittershamer gaan overdragen.

Als vereniging zijn wij heel dankbaar voor zijn inzet, betrokkenheid en toewijding aan de hockeysport in het algemeen en zijn tomeloze inzet voor MHCDalfsen in het bijzonder. Dat heeft hij samen met zijn vrouw Caroline gedaan en ook aan haar zijn wij veel dank verschuldigd. Wij zijn trots op zulke verenigingsmensen en daar gaan we maandag bij stil staan.

Gelukkig heeft Marcel aangegeven zich actief te blijven inzetten voor de vereniging en gaat hij samen met Ronald Dubbink invulling geven aan de Technische Commissie.

Tevens heeft onze huidige penningmeester Tiddo Muller aangegeven te stoppen met zijn functie. Hij heeft 5 jaar lang de financiën van de vereniging beheerd. Dat heeft Tiddo fantastisch gedaan. Er heeft zich helaas nog geen nieuwe penningmeester gemeld…

Jon Bleekemolen heeft zich verkiesbaar gesteld als secretaris en Cesar Blaauwgeers heeft zich verkiesbaar gesteld als nieuwe voorzitter.

 

Tot maandag!

Sportieve groet, Cesar.