Zaalcontributie 2021-2022

29-5 Beste leden en ouders,

Door langdurige onduidelijkheid over een eventuele toekenning en hoogte van een tegemoetkoming vanuit de overheid voor sportbonden en sportaccomodaties, heeft het, zoals ook eerder gecommuniceerd, lang geduurd voordat we wisten welke kosten we nu voor het zaalseizoen 2021-2022 aangerekend zouden krijgen. Uiteindelijk hoeven we nu minder aan de KNHB af te dragen dan voor een volledige zaalcompetitie en krijgen we een deel van de zaalhuur terug, naast een deel van de zaalhuur dat niet gefactureerd is vanuit de Trefkoele. 

Nu de kosten bekend zijn, hebben we de zaalcontributie vast kunnen stellen. De tegemoetkoming vanuit de KNHB en de lagere facturen vanuit de Trefkoele maken dat we de zaalcontributie aanzienlijk kunnen verlagen. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. Graag informeren we je hierbij dan ook dat we begin juni € 37,50 in plaats van de eerder gecommuniceerde €60,- per lid dat in de zaal heeft gespeeld in rekening brengen.

Met sportieve groet,

Het bestuur