Belangrijke mail penningmeester over betaling contributie 2022-2023 -> Check s.v.p. spamfilter

13-10 Nieuws Beste leden en ouders,

Afgelopen dinsdag 11 oktober heeft Marcel Jansen of Lorkeers, onze penningmeester, een mail gestuurd over de betaling van de contributie voor seizoen 2022-2023. We hebben van diverse leden gehoord dat deze mail in de spamfilter/ongewenste mail terecht is gekomen. Mocht je de mail niet ontvangen hebben, controleer dan s.v.p. je spamfilter/ongewenste e-mail. 

In verband met de automatische incasso vraagt Marcel namelijk eenieder om vóór 18 oktober aanstaande een keuze te maken of je in termijnen wil betalen of niet.
Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden vanuit het betalingssysteem achter LISA. Maak je geen keuze, dan wordt de gehele jaarcontributie in één keer geïnd dus vandaar dit aanvullende bericht.

Helaas kunnen we vanuit dit systeem de contributie van gezinnen met meerdere leden niet gezamenlijk dus in één keer innen. De inning van de contributie vindt dus per lid plaats. Dit maakt dat als je gespreid wilt betalen, de kosten voor gespreid betalen per lid in rekening worden gebracht. Dat is niet gewenst maar kan helaas niet anders. We hopen dan ook op eenieders begrip.

Heb je een vraag, neem dan contact op met Marcel via [email protected]

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Bas Sesink