winnen doe je samen .jpg ook jij hebt talent.jpg ga lekker sporten.jpg DSC_2572.MHC Dalfsen carrousel foto4.jpg
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties
 

De club arbitrage

MHC Dalfsen wil graag dat haar wedstrijden goed worden (be)geleid. Daarbij hebben wij elkaar (zowel jong als oud) nodig. Een ieder vindt het prettig als zijn of haar wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. 

Wil je meer weten? Klik op deze link: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
  

Om een en ander in goede banen te leiden gelden de volgende spelregels: 

Algemeen
1.1 Ieder lid van MHC Dalfsen vanaf de B-jeugd heeft een scheidsrechterskaart; 
1.2 Geen scheidsrechterskaart betekent in principe geen competitie spelen.
1.3 Van hem/haar wordt verwacht dat deze gemiddeld 4 รก 5 wedstrijden per seizoen fluit;
1.4 Om te waarborgen dat ieder lid vanaf de B-jeugd over een kaart beschikt, zullen er door MHC Dalfsen regelmatig scheidsrechterscursussen worden gehouden.

Commissie
2.1 Het beleid en de uitvoering rond het scheidsrechtersgebeuren is in handen van de scheidsrechterscommissie, in voorkomende gevallen na overleg met het bestuur; 
2.2 De commissie bestaat normaliter uit 3 personen. Thans hebben alleen Folkert Janssen en Marcel Slootweg zitting in de commissie.

Scheidsrechtersindeling 
3.1 De verantwoordelijke indeler (bereikbaar via [email protected] of 06 - 10388906) wijst de scheidsrechters voor de wedstrijden aan; 
3.2 Deze aanwijzing zal vermeld worden op de website bij de wedstrijdschema's. NB: voor de indeling van de zaalcompetitie is een apart Excel-bestand op de siter geplaatst; 
3.3 Als een aangewezen scheidsrechter niet kan fluiten, regelt deze persoon zelf voor een vervanger; 
3.4 Degene die als scheidsrechter vermeld staat op de website blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het fluiten van de aangewezen wedstrijd en is tevens het aanspreekpunt voor het niet komen opdagen (ook als de vervanger niet komt opdagen); 
3.5 Ingeval ten gevolge van langdurige blessures niet kan worden gefloten, dient dit te worden gemeld bij de voorzitter; 
3.6 Bij het niet komen opdagen voor het fluiten is het bestuur bevoegd een sanctie op te leggen; 
3.7 In noodgevallen (een situatie van plotselinge hindering) dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke indeler. Deze zal handelen naar bevindt van zaken; 
3.8 Komt een scheidsrechter niet opdagen dan kan dit door de coach van het team wiens wedstrijd gefloten moet worden per email worden gemeld aan de commissie, zodat zij de betreffende persoon kan aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheden en sancties kan nemen. 

Sancties 
4.1 Bij de eerste keer niet opkomen dagen met fluiten wordt de coach van het team waarvan betrokkene deel uitmaakt op de hoogte gesteld. Tevens wordt de persoon opnieuw ingeroosterd en zal een keer extra moeten fluiten; 
4.2 Bij de eerst volgende keer wordt wederom de coach van het team waarvan betrokkene deel uitmaakt op de hoogte gesteld en zal schorsing van de eerstvolgende thuiswedstrijd plaatsvinden.